Lương Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ …

Lương Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội năm 2023. Hiện hành, tiền lương Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được tính theo công thức: Mức lương = …

Đọc thêm

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức …

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng. Điều 2.

Đọc thêm

Mức lương của Thủ tướng Chính phủ hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại tiểu mục 2.5 Mục 2 Quy định 214-QĐ/TW năm 2020 có quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Thủ tướng Chính phủ như sau: Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoặc Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đọc thêm

Những quy định mới về tiền lương theo Nghị định …

Tác giả: Luật sư Tô Thị Phương Dung. Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/2/2021), trong đó hướng dẫn 04 quy định mới về …

Đọc thêm

Bảng lương sĩ quan công an trước và sau cải cách tiền lương …

Bảng lương sĩ quan công an sau cải cách tiền lương từ 01/7/2024: Ngày 10/11, với đa số đại biểu tán thành (94,33%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. "Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị ...

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ …

So sánh mức lương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ hiện nay như thế nào? Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 thì từ ngày 01/7/2023 thì mức lương cơ …

Đọc thêm

Lương Hưu Là Gì? Chế Độ Hưu Trí Được Quy Định Ra Sao?

Lương hưu hay tiền hưu trí (pension) là các khoản tiền trả cho người lao động đã về hưu (hết tuổi lao động) theo quy định của pháp luật. Tiền hưu trí có thể được trả một lần hoặc hàng tháng bởi quỹ bảo hiểm xã hội, hoặc do …

Đọc thêm

Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ... Bãi bỏ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung. Điều 7. Tổ chức thực hiện. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ ...

Đọc thêm

Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô có đáp án

Chính phủ trong một nền kinh tế chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ là 100 triệu USD và trợ cấp ở mức đến 10% thu nhập quốc dân. Tỷ lệ thuế trực thu là 30%. Thâm hụt hay thặng dư của Chính phủ là bao nhiêu, nếu thu nhập tại điểm cân bằng là 400 triệu USD

Đọc thêm

Kinh tế vĩ mô AUM

Lạm phát được định nghĩa là sự tăng lên của: Mức giá chung: Lấn át có nghĩa là: Việc chính phủ đi vay trên thị trường làm chi tiêu đầu tư giảm: Loại thất nghiệp nào sau đây là do tiền lương được ấn định cao hơn mức cân bằng thị trường?

Đọc thêm

Chính thức 9 nhóm được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7

Ảnh minh họa. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Đọc thêm

Chính phủ trình Quốc hội chế độ tiền lương mới từ 1-7-2024

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 kể từ ngày 1-7-2024. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ảnh: GIA HÂN. Bộ trưởng Bộ …

Đọc thêm

Nghị quyết 69/2022/QH15 tăng lương cơ sở, lương …

Nghị quyết 69/2022/QH15 nêu rõ: Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018. Từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, …

Đọc thêm

Nguyên tắc điều chỉnh tiền lương và nguyên tắc trả lương?

Về nguyên tắc thì tiền lương phải được trả đúng hạn và đầy đủ để bảo vệ quyền lợi của người lao động; xuất phát từ nhiều lý do: khách quan có, chủ quan có mà nhiều đơn vị sử dụng lao động đã không thực hiện đúng quy định này.

Đọc thêm

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định mức lương …

NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 là 730.000 đồng/tháng. Điều 2. Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với: 1. Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ …

Đọc thêm

Trình Quốc hội cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27 …

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 01/7/2024. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Đọc thêm

Nghị quyết của Quốc hội: Cải cách tiền lương theo Nghị quyết …

Từ 2025, tiếp tục tăng lương công chức bình quân 7%/năm. Bộ Nội vụ đã xây dựng 6 nội dung cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 01/7/2024 bao gồm: Xây dựng 5 bảng lương mới; chế độ phụ cấp; chế độ tiền thưởng; chế độ nâng bậc lương; nguồn kinh phí ...

Đọc thêm

Mức lương cơ sở năm 2024 thay đổi thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng. Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024 nếu không có gì thay đổi thì mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang ...

Đọc thêm

Nghị định 38/2022/NĐ-CP mức lương tối thiểu người lao …

Ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng từ ngày …

Đọc thêm

Chính phủ trình Quốc hội chính sách tiền lương mới từ …

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27 kể từ ngày 1/7/2024. Chính sách tiền lương còn thấp. Về đánh giá chung, công tác quản lý cán ...

Đọc thêm

Chính phủ là gì? Vị trí chức năng của Chính phủ như thế nào?

Vị trí chức năng của Chính phủ như thế nào? Theo quy định tại Điều 1 Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, đồng thời là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Đọc thêm

Cải cách chính sách tiền lương: Cơ quan có chính sách lương …

Hiện nay Chính phủ đã xây dựng đề án cải cách tiền lương và đang chờ trình Quốc hội thông qua. Theo đề án này, lương của các bộ công chức và lực lượng liên quan sẽ tăng từ 1/7/2024.

Đọc thêm

Lương Tối Thiểu Vùng Là Gì? Cập Nhật Mức

Cho dù bạn là người lao động hay chủ doanh nghiệp, có được hiểu biết nhất định về lương tối thiểu và lương tối thiểu vùng là vô cùng cần thiết. Mức lương tối thiểu theo vùng là mức lương tối thiểu do chính phủ quy định mà người sử dụng lao động phải trả cho nhân viên của họ trong từng khu vực ...

Đọc thêm

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương …

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và …

Đọc thêm

CHÍNH PHỦ TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 1/7/2023

Chính Phủ. 01/7/2023 707 liên quan. Ngày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm ...

Đọc thêm

Sĩ quan nghiệp vụ công an chính thức áp Bảng lương chính …

Mức lương sĩ quan nghiệp vụ công an thay đổi ra sao theo Nghị quyết 27? Bảng lương chính thức sĩ quan nghiệp vụ công an từ ngày 01/07/2024 áp dụng theo bảng lương nào? Mức lương sĩ quan nghiệp vụ công an …

Đọc thêm

TOÀN VĂN: Nghị định số 24/2023/NĐ-CP của Chính …

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi …

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chính phủ nỗ lực để có 560 …

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA) "Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta đã cố gắng trích lập lương, tăng thu giảm chi, tiết kiệm các khoản. Hiện nay, có khoảng 560 nghìn tỷ đồng để chi cho cải cách tiền lương và ...

Đọc thêm

Thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày …

chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam. ... Về thực hiện chính sách tiền lương, Nghị quyết nêu rõ, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới