Khảo sát và thí nghiệm đất

Tài liệu " KHẢO SÁT VÀ THÍ NGHIỆM ĐẤT " được biên soạn làm tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học các chuyên ngành xây dựng và kỹ sư làm công tác liên quan Địa kỹ thuật: Lập đề cương khảo sát, lựa chọn phương pháp …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4198:2014 về đất xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thành phần hạt của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm phục vụ xây dựng. 2. Tài liệu viện dẫn. Các …

Đọc thêm

VNT | TCVN 4195:2012

Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm đầm nén mẫu vật liệu (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên…) trong phòng thí nghiệm nhằm xác định giá trị độ ẩm đầm nén tốt nhất và khối lượng thể tích khô lớn nhất của vật liệu sử dụng làm nền, móng công trình giao thông.

Đọc thêm

Lấy mẫu thí nghiệm đất

Để thí nghiệm đất thì cần biết tiêu chuẩn lấy mẫu đất là theo tiêu chuẩn việt nam TCVN4210:1995. Quy định chung về lấy mẫu, phương pháp xác định độ chặt K ( độ chặt đất). Tham khảo văn bản pháp luật (https://vanbanphapluat)TCVN 4201:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4201:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4196:2012 về Đất xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất loại sét và loại đất cát trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng. 2 Thuật ngữ và …

Đọc thêm

VNT | Đầm chặt tiêu chuẩn tìm gama max và độ ẩm tối ưu

Quy trình này quy định trình tự thí nghiệm đầm nén mẫu vật liệu (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối thiên nhiên…) trong phòng thí nghiệm nhằm xác định giá trị độ ẩm đầm nén tốt nhất và khối lượng thể tích khô lớn nhất của vật liệu sử dụng làm nền, móng công trình giao thông.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4197:1995 về đất xây dựng

×. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4197:1995 về đất xây dựng - phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm đã được thay thế bởi Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4197:2012 về Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.

Đọc thêm

TCVN 4198 : 2014 ĐẤT XÂY DỰNG

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định thành phần hạt của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm phục vụ xây dựng. 2. Tài liệu viện dẫn TCVN 4198 : 2014. Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006 về quy trình đầm nén đất, đá dăm trong

2. Nội dung và ý nghĩa của công tác đầm nén trong phòng thí nghiệm. 2.1. Công tác đầm nén lớp vật liệu (đất, đá dăm cấp phối, cấp phối thiên nhiên…) làm tăng độ chặt, dẫn đến tăng cường độ ổn định của nền móng đường có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đường bộ.

Đọc thêm

Tcvn4199-1995

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sức chống cắt của đất loại sét và đất loại cát có kết cấu nguyên hoặc được chế bị trong phòng thí nghiệm, ở máy cắt theo một mặt phẳng định trước, dùng cho xây dựng.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4202:2012 về Đất xây …

ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM . Soils - Laboratory methods for determination ofunit weight. 1 Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này quy …

Đọc thêm

VNT | Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006

1. Thí nghiệm theo tiêu chuẩn 22 TCN 333:2006 - Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm nhằm xác định độ ẩm tốt nhất để đầm tạo mẫu CBR và khối lượng thể tích khô lớn nhất để xác định độ chặt K của mẫu CBR. 2.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 333:2006

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006 - Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này quy định trình tự thí nghiệm để xác định chỉ số CBR của vật liệu sử dụng làm nền, móng đường (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4201:2012 về Đất xây dựng

Sau khi thêm nước, phải trộn lại cho đều và để trong bình kín hoặc ủ vải thấm nước ít nhất 15 min mới lấy ra thí nghiệm. 4.2.5 Đối với đất loại sét, lần thí nghiệm đầu tiên bắt đầu từ độ ẩm 10 %, những lần tiếp theo sẽ tăng lên từ 2 % (đối với đất sét ...

Đọc thêm

Bài tập cơ học đất BVS ôn thi

Sau khi thí nghiệm nén trong phòng, một mẫu đất sét bão hòa nước hình trụ tròn khối lượng cân được 164.2g và chiều dày 19mm. Sau khi sấy khô, khối lượng cân được là 138.3g. Biết tỷ trọng của đất bằng 2.7. Hãy xác định: a) …

Đọc thêm

Độ Ẩm Của Đất Là Gì

2 Thuật ngữ cùng định nghĩa. Trong tiêu chuẩn này có sử dụng những thuật ngữ, định nghĩa sau: 2.1. Độ độ ẩm của khu đất (Moisture) (W) Lượng nước cất trong đất, được tính bởi Xác Suất so với cân nặng đất thô. Độ …

Đọc thêm

Điều chế Axetilen C2H2 trong phòng thí nghiệm | Hóa Học …

Điều chế Axetilen C2H2 trong phòng thí nghiệm. 1. Hóa chất và dụng cụ. a. Hóa chất: Canxi cacbua (CaC 2) thành phần chính của đất đèn, nước cất, NaOH. b. Dụng cụ: Bình cầu, lọ miệng hẹp, giá đỡ, ống nghiệm, kẹp, phễu có khóa, ống dẫn khí, chậu thủy tinh. 2. Phương pháp ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4202:1995 về đất xây dựng

ĐẤt xÂy dỰng - cÁc phƯƠng phÁp xÁc ĐỊnh khỐi lƯỢng thỂ tÍch trong phÒng thÍ nghiỆm. Soils – Laboratory methods of determination of volume weight Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.

Đọc thêm

TCVN 4195:2012

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng riêng của đất loại cát và đất loại sét trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng. Tải tài liệu

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4201:1995 về đất xây

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn của đất loại cát và đất loại sét (trừ than bùn, đất than bùn và bùn) trong phòng thí nghiệm để phục vụ cho thi công các công thức xây dựng bằng đất. 1. Quy định chung. 1.1.

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4196:2012 về Đất xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất loại sét và loại đất cát trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng. 2 Thuật ngữ và định nghĩa. Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau: …

Đọc thêm

Quy cách lấy mẫu đất thí nghiệm

Thời hạn bảo quản mẫu nguyên trạng (từ thời điểm lấy mẫu đến khi bắt đầu thí nghiệm) ở trong phòng đáp ứng những yêu cầu của 5.3 không được vượt quá 2 tháng đối với đá bền vững, đất cát ít ẩm, cũng như đất loại sét có trạng thái cứng và nửa cứng ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4200:2012 về Đất xây dựng

Trong những thí nghiệm thông thường thì biến dạng nén được xem là ổn định, nếu không vượt quá 0,01 mm trong thời gian không ít hơn 30 min đối với đất cát; 3 h đối với đất cát pha; 12 h đối với đất sét pha và đất sét có chỉ số dẻo l p < 30.

Đọc thêm

TCVN 2683:2012

Quý vị có nhu cầu làm thí nghiệm vật liệu giá rẻ hoặc đang tìm phòng thí nghiệm xây dựng cho dự án vui lòng liên hệ: PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH LAS-XD 1043 - Địa chỉ: 285A Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội - Điện thoại: 024.66.809.810 (giờ hành chính) - Hotline 24/7: 098.999.6440

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4196:2012 về Đất xây dựng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất loại sét và loại đất cát trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng. 2 Thuật ngữ và định nghĩa. Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật …

Đọc thêm

Thí nghiệm nén đất trong phòng thí nghiệm

2.2.2. Thí nghiệm nén đất trong phòng thí nghiệm. Để xác định khả năng nén lún của đất trong phòng thí nghiệm ta dùng một loại máy nén Máy nén một trục như hình vẽ: Hình 2- 1 Sơ đồ dụng cụ nén đất máy nén một trục. 1 – Hộp cứng hình trụ tròn. 2 – Đá thấm. 3 ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8725:2012 về Đất xây dựng

TCVN 4202 : 2012, Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm. 3. Thuật ngữ và định nghĩa. Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau đây. 3.1. Sức chống cắt của đất hạt mịn bão hòa nước, mềm yếu xác định được bằng thí ...

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9351:2012 về Đất xây dựng

6.4.3 Các túi đựng mẫu được xếp theo thứ tự độ sâu cho dễ quan sát, kiểm tra, để ở nơi thoáng mát và vận chuyển ngay về phòng thí nghiệm. 6.4.4 Đất lấy được trong đầu xuyên có thể được dùng để thí nghiệm trong phòng xác định một số …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4345:1986 về đất sét để

Thành phần cỡ hạt của đất sét là phần trăm khối lượng của các nhóm cỡ hạt chứa trong đất sét. ... 1986 đa về phòng thí nghiệm phải được chia nhỏ để thử cho từng chỉ tiêu. Khối lượng mẫu lấy ra để thử mỗi chỉ tiêu không ít …

Đọc thêm

Sản phẩm mới