Cách sử dụng Google Docs khi bạn đang Offline | Envato Tuts+

Nó sẽ được chuyển đổi trở lại thành một định dạng Google Docs, do đó, một số định dạng có thể bị mất trong các tập tin phức tạp hơn. Đồng thời, lưu ý rằng khi bạn tải lên, phiên bản mới sẽ không ghi đè lên các phiên bản cũ.

Đọc thêm

Cách kiểm soát hoạt ảnh trong PowerPoint với Animation Pane

Bạn có thể làm theo hướng dẫn này bằng cách sử dụng bản trình bày PowerPoint của riêng bạn nếu bạn muốn. Hoặc nếu bạn thích, hãy tải xuống tập tin nén có trong hướng dẫn này, trong đó có bản trình bày mẫu có tên là timeline.pptx.. Bản trình bày này có 4 slide và không có hoạt ảnh hoặc chuyển tiếp nào ...

Đọc thêm

Thiết lập môi trường phát triển PHP với Docker

Khi trang web hoạt động, trang web đang được tải lên chính xác cùng môi trường mà nó được phát triển. Dễ hiểu tại sao các nhà phát triển muốn điều này. Với Docker, ta sẽ giữ những lợi ích này trong khi tránh một số nhược điểm của môi trường Vagrant / …

Đọc thêm

Làm thế nào để sử dụng chức năng Save As để tự động ghi đè lên …

Nếu bạn muốn lưu sổ làm việc với tên mới và tự động ghi đè lên tệp hiện có trong Excel. Hãy làm như sau. 1. Trước hết, hãy tạo một Nút lệnh để kích hoạt chức năng Lưu dưới dạng trong trang tính của bạn. Vui lòng bấm vào Nhà phát triển > Chèn > Nút lệnh (Điều ...

Đọc thêm

10 ứng dụng note, phần mềm ghi chú nhắc nhở công việc …

Xuất bản ghi chú lên web hoặc lưu ở các định dạng khác nhau để chia sẻ thông qua Quip. Nền tảng hỗ trợ: Windows 7 trở lên, macOS 10.8 trở lên. Link tải: Windows và macOS. 5. Simplenote. Simplenote. Simplenote là ứng dụng để ghi chú, tạo danh sách việc cần làm, nắm bắt ý tưởng.

Đọc thêm

Ghi hình camera YooSee lên máy tính

Việc ghi hình camera YooSee lên máy tính sẽ cần mở máy tính liên tục 24h/24h (khá tốn điện năng). Máy tính và ổ cứng máy tính sẽ hao mòn khá nhanh do phải vận hành liên tục không được nghỉ ngơi. Tốn dung lượng ổ cứng, nếu ổ cứng máy tính nhỏ, cần đầu tư ổ có dung ...

Đọc thêm

Đăng tải Files với AJAX | Envato Tuts+

CodeIgniter Yii Coding Fundamentals Coding Fundamentals View all Coding Fundamentals OOP ... (thêm vào) một giá trị khác, chúng tôi đang thực sự bổ sung vào mảng đó, thay vì ghi đè lên thuộc tính image. Chúng ta đã gần xong. ... chúng ta chỉ cần tải lên các hình ảnh.

Đọc thêm

Phân trang trong CodeIgniter: Hướng dẫn Hoàn chỉnh

Khi CodeIgniter xây dựng các liên kết phân trang, mặc định nó sẽ nối thêm chỉ mục bắt đầu của trang như là phân đoạn thứ ba trong URL. Bạn có thể thay đổi hành vi mặc định này, nhưng đó là điều mà chúng ta sẽ để dành cho phần cuối cùng của bài viết này, nơi chúng ...

Đọc thêm

Bài 1: Codeigniter Framework là gì? Cách cài đặt …

Hướng dẫn cài đặt CodeIgniter Framework. Để giúp học bạn Codeigniter Framework hiệu quả hơn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn sau: …

Đọc thêm

Đăng tải Files với AJAX | Envato Tuts+

Hôm nay, tôi sẽ cho bạn xem cách thực hiện vài thứ - cho đến lúc này - hầu như chưa từng được biết đến, đăng tải file với AJAX. Chắc chắn có nhiều mánh khoé, …

Đọc thêm

Hộp thoại

Bước 1: Xử lý sự kiện cho Button " Lưu tập tin ". Trong sự kiện này chúng ta sẽ sử dụng SaveFileDialog để lưu tập tin. Ta sẽ khởi tạo luồng lưu file, sau đó sử dụng Writeline ( lưu nội dung vào file và xuống dòng sau khi ghi ). Sau khi …

Đọc thêm

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng Codeigniter Framework

Bước 1: Truy cập trang chủ https://codeigniter/download tải phiên bản Codeigniter 3 về. Bước 2: Giải nén => Đổi tên thư mục (mình sẽ đặt là …

Đọc thêm

Hàm move_uploaded_file() trong PHP

- Hàm move_uploaded_file() dùng để di chuyển tập tin được tải lên vào một nơi được chỉ định. (sau khi thực thi xong, hàm này sẽ trả về giá trị TRUE nếu thành công, ngược lại …

Đọc thêm

Các hàm xử lý file trong php

Bài 22: Các hàm xử lý file trong php. Việc xử lý file trong php rất quan trọng vì trong các ứng dụng thực tế ta hay dùng file để lưu trữ dữ cache cho website hoặc là lưu trữ một thứ gì đó để cho nhằm giúp ứng dụng chạy nhanh hơn, vì …

Đọc thêm

Tìm hiểu Buffer trong NodeJS

Tham số. Chúng ta có thể truyền vào 4 tham số : string: chuỗi giá trị mà bạn muốn ghi, đây là tham số bắt buộc. offset: Vị trí bắt đầu mà bạn muốn ghi trong Buffer, mặc định sẽ là 0. length: Số bytes mà bạn muốn ghi lên, …

Đọc thêm

Phục Hồi · git

Bạn có thể sửa nội dung như thường lệ, và nó sẽ được ghi đè lên commit trước đó. ... Thậm chí cả các commit ở các nhánh đã bị xoá hoặc bị ghi đè bởi --amend (xem thêm về phục hồi dữ liệu ở Chuơng 9). Tuy nhiên, bất cứ thứ gì bị mất mà chưa đuợc commit thì ...

Đọc thêm

Cách tìm và lấy lại file Excel chưa lưu nhanh chóng, 100

Những file Excel bị ghi đè dữ liệu mới lên dữ liệu cũ. Nhưng để có thể không bị mất file Excel chưa lưu với những tài liệu quan trọng 1 cách đáng tiếc thì bạn hãy kích hoạt chế độ AutoSave (Tự động lưu) và AutoRecover (Tự …

Đọc thêm

SAFE

Bài viết này giới thiệu phương pháp update tải trọng chân cột cho sơ đồ SAFE. Các bước thực hiện: Giả thiết chung ta có file SAFE có thể Vi du 1.FDB. Xuất dữ liệu từ Etabs sang file VD2.F2K. Dùng SAFE để import file VD2.F2K và lưu lại thành file Vi du 2.FDB, lúc này SAFE sẽ tự sinh ...

Đọc thêm

Ghi đè là gì? Liệu có thể khôi phục dữ liệu khi bị ghi đè?

Khi bạn ghi đè lên một tệp, bạn yêu cầu hệ điều hành không chỉ cập nhật các bản ghi tệp của nó mà còn ngay lập tức ghi đè không gian đĩa bằng 0 hoặc 1, điều này làm cho các miền từ tính trên ổ cứng được từ hóa lại. …

Đọc thêm

Làm thế nào để bạn sử dụng ghi đè trong VB.NET?

VB.NET cung cấp cho bạn, thậm chí nhiều hơn, kiểm soát bằng cách cho phép một lớp cơ sở yêu cầu hoặc từ chối một cách cụ thể một lớp dẫn xuất để ghi đè bằng cách sử dụng các từ khóa MustOverride và NotOverridable trong …

Đọc thêm

Scribd là gì? Tải tài liệu từ Scribd

Bạn có thể chọn lưu các thay đổi của mình bằng tên file mới hay ghi đè lên file hiện có; tên của file bạn tải lên sẽ không ảnh hưởng đến tài liệu trên Scribd. Khi bạn đã sẵn sàng tải lên tệp đã sửa đổi, hãy truy cập trang Tải lên tài liệu của bạn và chọn biểu ...

Đọc thêm

Tạo mới và sử dụng thư viện trong CodeIgniter

Bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn các bạn cách tạo mới một thư viện và sử dụng thư viện đó trong hệ thống CodeIgniter. Việc nâng cấp hoặc mở rộng những thư viện được dựng sẵn trong hệ thống cũng khá đơn giản, bạn có thể thêm xử lý, điều chỉnh xử lý ...

Đọc thêm

Hướng dẫn Codeigniter cho người mới học

Quá trình cài đặt codeigniter khá đơn giản. Những việc bạn cần làm là tải framework phiên bản mới nhất từ URL: Tiếp đến, …

Đọc thêm

Ghi file trong python | Laptrinhcanban

Lưu ý, khác với mode w sẽ xóa toàn bộ nội dung cũ trước khi ghi đè lên, mode a là chèn nội dung mới vào nội dung cũ, do đó nếu mã ký tự của file trước và sau khi ghi nội dung khác nhau, thì khi dùng mode a, tuy lỗi không xảy ra, nhưng ký tự trong file có thể bị biến dạng khi ...

Đọc thêm

Lệnh lịch sử cam kết Git | Git tutorial | Nulab

Sửa đổi cam kết và tin nhắn trước đó $ git commit --amend Thêm tùy chọn --amend để ghi đè cam kết mới nhất của nhánh bạn đang làm việc.. Khi không có tệp nào trong một chỉ mục, bạn có thể gửi lại cam kết trước đó bằng cách thêm tùy chọn --amend và bạn sẽ được nhắc chỉnh sửa tin nhắn cam kết hiện có.

Đọc thêm

Git

Cú pháp của lệnh này như sau: 1. $ git commit --amend. Nếu bạn thực hiện lệnh này ngay sau commit cuối cùng mà không thay đổi gì thêm thì ảnh của commit cuối cùng đó không thay đổi gì, chỉ là nội dung message thay đổi mà thôi. Trình soạn thảo sẽ …

Đọc thêm

Hướng dẫn custom bộ core codeigniter

Tìm hiểu bộ core trong codeigniter và custom chúng, xâm nhập vào hệ thống core và cách custom bộ core trong codeigniter rất dễ dàng. ... Đôi lúc các bạn muốn ghi đè lên một số function như function load view, load model, ...

Đọc thêm

Quản lý tệp kê khai | Android Developers

Lưu ý quan trọng: Cấu hình bản dựng trong tệp build.gradle sẽ ghi đè mọi thuộc tính tương ứng trong tệp kê khai sáp nhập. Ví dụ:, minSdk trong tệp build.gradle hoặc build.gradle.kts sẽ ghi đè thuộc tính tương ứng trong phần tử tệp kê khai .

Đọc thêm

Quá tải so với Ghi đè: Sự khác biệt và So sánh

Sự khác biệt chính giữa quá tải và ghi đè. Quá tải có thể xảy ra bên trong một lớp hoặc trên nhiều lớp. Để ghi đè chức năng, chúng ta phải tạo ít nhất hai lớp. Quá tải là không thể trong ngôn ngữ lập trình C. Tuy nhiên, ghi đè là không khả thi khi một trong các chức ...

Đọc thêm

Welcome to CodeIgniter

The initial release was February 24, 2020. The current version is v4.4.3. You *could* download this version of the framework using the button below, but we encourage you …

Đọc thêm

Hàm move_uploaded_file() trong PHP

Nếu nơi lưu tập tin được tải lên đã tồn tại một tập tin có cùng tên thì tập tin đó sẽ bị ghi đè. move_uploaded_file, hàm move_uploaded_file, ham move_uploaded_file, hàm move_uploaded_file trong php, ham move_uploaded_file trong php, move_uploaded_file trong php.

Đọc thêm

Làm thế nào để lấy lại dữ liệu khi lỡ ghi file mới đè lên file cũ

Mấy cái Recovery này có ích khi vùng ổ đĩa nơi lưu file vẫn chưa bị ghi đè lên. Nếu lỡ có file nào đó chiếm dụng phân vùng này thì chẳng còn gì để Recovery cả. ndu96081631 Huyền thoại GPE. Super Moderator. Tham gia …

Đọc thêm

5 phần mềm phục hồi dữ liệu bị xóa "thần thánh" nhất

Như vậy là mình đã hướng dẫn rất chi tiết cho các bạn cách phục hồi dữ liệu đã bị xóa hoặc đã bị ghi đè nhiều lần với phần mềm DiskGetor Data Recovery và Stellar Phoenix Windows Data Recovery rồi nhé.

Đọc thêm

Tải ảnh và tệp lên OneDrive

Sử dụng trang web của OneDrive. Tùy thuộc vào trình duyệt web bạn sử dụng, bạn có thể tải lên tệp với 250 GB kích cỡ tối đa. (Giới hạn này là cho mỗi tệp, không phải tổng.) Để truyền các tệp lớn hoặc nhiều tệp, chúng …

Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng File Station với các trình duyệt Web

Upload-Overwrite: cho phép ghi đè lên những thư mục cùng tên khi tải lên; Chọn tập tin bạn muốn tải lên từ máy tính. Click "Ok" để bắt đầu tải tập tin lên. Khi bản tải lên những tập tin có dung lượng lớn, bạn có thể …

Đọc thêm

Sản phẩm mới