Tỷ lệ NIM là gì? Cách tính hệ số NIM của ngân hàng đúng?

1. Tỷ lệ NIM: NIM là viết tắt của Net Interest Margin hay còn gọi là tỷ suất lợi nhuận ròng.NIM là phép đo so sánh thu nhập lãi ròng của một tổ chức tài chính được tạo ra từ các sản phẩm tín dụng với lãi suất được trả cho tiền gửi tiết kiệm và …

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? Vai trò và cách tính lợi nhuận ròng

Tiền lương trả cho nhân viên là 70.000 đô la, chi phí hoạt động là 30.000 đô la và thuế là 5.000 đô la. Chúng ta có thể tính lợi nhuận ròng theo hai cách như sau: Cách 1: Tính trực tiếp. Công thức: Lợi nhuận ròng = tổng doanh thu – tổng chi phí. = $500.000 – $55.000 – $70.000 ...

Đọc thêm

Lãi ròng là gì? Tổng hợp kiến thức về lãi ròng

Công thức tính lãi ròng của một doanh nghiệp (DN) khá đơn giản: Lãi ròng = Tổng doanh thu của DN – (20% thuế thu nhập DN + 30% chi phí hoạt động + 10% thuế VAT). Tổng doanh thu của DN chính là số tiền đã trừ đi tiền chiết khấu bán hàng và tiền hoàn lại. Tổng chi phí kinh doanh ...

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? Ý nghĩa và công thức tính

Lợi nhuận ròng = tổng doanh thu - (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) - 20% thuế thu nhập doanh nghiệp. Ví dụ: X = tổng doanh thu của công ty trong một …

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? Cách tính và ý nghĩa

Cách thứ nhất: Tính trực tiếp. Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu – Tổng chi phí. Cách thứ 2: Tình từ lợi nhuận gộp ra. Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp – Chi phí liên quan. Để hiểu hơn về cách tính này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua một ví dụ sau: Công ty V có doanh thu mỗi ...

Đọc thêm

Lãi Ròng Là Gì? Ý Nghĩa, Cách Tính Lãi Ròng (Net Profit)

Nếu thuế thu nhập của doanh nghiệp + phí sinh hoạt + thuế VAT thấp thì lãi ròng sẽ cao. Ngược lại lãi ròng sẽ thấp. Đây chính là những thông tin cơ bản dùng để định nghĩa chính xác nhất cho thuật ngữ lãi ròng là gì? Nếu tìm hiểu kỹ, thuật ngữ này cũng không quá khó ...

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? tính thế nào? làm gì để thúc đẩy?

1.1. Định nghĩa lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng trong tiếng Anh được gọi là Net Profit, đôi khi còn được hiểu là thu nhập ròng (Net Income). Lợi nhuận ròng là tổng thu nhập của công ty sau khi trừ đi tất cả các chi …

Đọc thêm

Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng

Thu nhập ròng: Thu nhập thuần: Định nghĩa: Thu nhập ròng hay lợi nhuận ròng là khoản lợi nhuận mà các doanh nghiệp hoặc công ty thu được sau khi đã trừ đi chi phí giá vốn hàng bán, bán hàng, chi phí hành chính, chi phí hoạt động, khấu hao, lãi, thuế và các chi phí khác.

Đọc thêm

Lãi Ròng Là Gì? Ý Nghĩa, Cách Tính Lãi Ròng (Net …

Lãi ròng = tổng toàn bộ doanh thu từ doanh nghiệp – (10% thuế giá trị gia tăng + 20% chi phí thuế thu nhập từ doanh nghiệp + 30% khoản phí để hoạt động) Trong đó:

Đọc thêm

Net Interest Income là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Ý nghĩa - Giải thích. Net Interest Income nghĩa là Thu nhập lãi thuần. Thu nhập lãi ròng của một số ngân hàng nhạy cảm hơn với những thay đổi về lãi suất so với những ngân hàng khác. Điều này có thể thay đổi tùy theo một số …

Đọc thêm

Thu nhập là gì? Từ A-Z những quy định pháp luật cần biết về thu nhập

Căn cứ theo quy định của Nhà nước, thu nhập từ những nguồn sau sẽ được miễn thuế: Thu nhập từ kiều hối. Thu nhập từ học bổng, bao gồm: Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước hoặc từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học ...

Đọc thêm

Lãi Ròng Là Gì? Cách Tính Lãi Ròng Đơn Giản Và …

Lãi ròng = Tổng toàn bộ doanh thu từ công ty – (10% thuế giá trị gia tăng + 30% khoản phí để hoạt động + 20% chi phí thuế thu nhập từ công ty) Tổng doanh thu = chi phí chiết khấu khi bán hàng và số tiền …

Đọc thêm

Doanh thu ròng là gì? Cách tính doanh thu ròng chi tiết

Thuế thu nhập phải đóng: 30.000 USD. Lãi vay: 20.000 USD. Doanh thu ròng = 200,000 – (40,000 + 60,000 + 20,000 + 30,000) = 50,000 USD. Tỷ suất lợi nhuận ròng được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng doanh thu và nhân 100 để có phần trăm: Tỷ suất lợi nhuận ròng = (50,000 / 200,000) x ...

Đọc thêm

Thu nhập ròng là gì? Công thức và ví dụ minh họa

Định nghĩa thu nhập ròng. Thu nhập ròng (Net Income) là số lợi nhuận kế toán mà một công ty còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí của mình. …

Đọc thêm

Nim là gì? Không nên bỏ qua ý nghĩa của chỉ số …

Khái niệm Nim là gì? NIM (Net Interest Margin) được dịch ra là biên lãi ròng. Chỉ số này cho phép nhà đầu tư có thể đo lường, so sánh nguồn thu nhập lãi ròng của một tổ chức tài chính chuyên tạo ra những sản phẩm …

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng và lợi nhuận trước thuế có là một không?

Lợi nhuận ròng (còn được gọi là lãi thuần, thu nhập ròng hoặc có thể lãi ròng) là phần lợi nhuận còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ hết tất cả chi phí dùng cho sản phẩm, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp.. Lãi ròng bao gồm cả giá dịch vụ tiêu thụ và giá sản phẩm,… được tính dựa vào chênh lệch ...

Đọc thêm

Thu nhập thuần là gì, tính như thế nào, khác thu nhập ròng …

1. Chi phí duy trì hoạt động doanh nghiệp: Chi phí hoạt động doanh nghiệp càng thấp thì lãi ròng sẽ càng cao. Các doanh nghiệp có thể giảm chi phí hoạt động như lãi suất vay vốn, phí thuê văn phòng, đất …để có lãi ròng cao. 2. …

Đọc thêm

Lãi ròng là gì ? Quy định pháp luật lãi ròng 2023

3. Cách tính lãi ròng và chỉ số liên quan. Lãi ròng được tính bằng công thức sau: Lãi ròng = tổng toàn bộ doanh thu từ doanh nghiệp – (10% thuế giá trị gia tăng + 20% chi phí thuế thu nhập từ doanh nghiệp + 30% khoản phí để hoạt động) Trong đó: …

Đọc thêm

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế là gì? Công thức tính

Lợi nhuận sau thuế chính là khoản lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế có được khi lấy doanh thu trừ đi tổng chi phí và thuế phải nộp nhà nước. Lợi nhuận sau thuế còn được gọi với tên khác là lợi nhuận ròng ( lãi ròng). Mỗi 1 năm, doanh nghiệp ...

Đọc thêm

EPS là gì? Những ý nghĩa của EPS

EPS là tên viết tắt tiếng Anh của Earnings Per Share có nghĩa là tỷ suất thu nhập trên cổ phần. Chỉ số EPS nói lên phần lợi nhuận thu được trên một cổ phiếu. Đây có thể coi như là phần lợi nhuận thu …

Đọc thêm

Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là gì? Công thức xác định và ý nghĩa

Ý nghĩa kinh tế của thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) - Thu nhập lãi vay và thuế đo lường lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình. EBIT đồng nghĩa với lợi nhuận hoạt động. - Bằng cách bỏ qua thuế và chi phí lãi vay, thu nhập ...

Đọc thêm

Thu Nhập Ròng trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Dịch nghĩa: Tính ra 10% thu nhập ròng của hộ gia đình bạn và thề sẽ bỏ khoản đó sang một bên mỗi kỳ lương. Ví dụ 7: The company is profitable because the NI is a positive number. Dịch nghĩa: Công ty có lãi vì Thu nhập ròng là một số dương.

Đọc thêm

NIM là gì? Những điều cần biết về hệ số NIM trong ngân hàng

Hệ số NIM vừa giúp các nhà đầu tư xem xét và đưa ra quyết định về các khoản đầu tư, vừa giúp ngân hàng xem xét và tự điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, hệ số NIM không đánh giá tất cả …

Đọc thêm

Thu nhập vs Lợi nhuận: Sự khác biệt và So sánh

Bảng so sánh. Thu nhập được định nghĩa là lợi nhuận thực tế của công ty trong một năm tài chính nhất định. Mặt khác, Lợi nhuận được định nghĩa là phần thặng dư còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí từ thu nhập. Khi nói đến các loại thu nhập, Thu nhập kiếm ...

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? Cách tăng lợi nhuận ròng trong doanh …

Thu nhập ròng là một thông số quan trọng đánh giá sức khỏe tài chính tổng thể của một doanh nghiệp và có ý nghĩa chiến lược: - Về đầu tư: Trước khi quyết định trở thành cổ đông rót vốn cho một công ty, các nhà đầu tư sẽ phải xem xét yếu tố lợi nhuận ròng của ...

Đọc thêm

Thu nhập ròng (Net Income

Thu nhập ròng. Thu nhập thuần. Định nghĩa. Là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp hay công ty thu được sau khi đã trừ đi chi phí giá vốn của hàng hóa, chi phí về hành …

Đọc thêm

Thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT)? Công thức

Định nghĩa. Thu nhập trước lãi vay và thuế hay lợi nhuận trước thuế và lãi vay (tiếng Anh: Earnings Before Interest and Taxes, viết tắt: EBIT) là một chỉ số về lợi nhuận của công ty, được xác định bằng doanh thu trừ chi phí, không bao gồm thuế và lãi vay.

Đọc thêm

Thu Nhập Ròng (Net Income – NI) Là Gì? Công Thức Tính Đúng

Thực tế khái niệm thu nhập ròng là gìđã được rất nhiều tài liệu, sách báo lý giải chi tiết. Song nếu bạn là người mới thì có thể hiểu đơn giản thu …

Đọc thêm

Thu nhập ròng là gì? Cách tính thu nhập ròng

Thu nhập ròng (tiếng Anh là Net Income, viết tắt NI) hay còn gọi là lợi nhuận ròng, lãi ròng, đây là khoản lợi nhuận mà các doanh nghiệp hoặc công ty thu được sau khi đã trừ đi chi phí giá vốn hàng …

Đọc thêm

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chênh Lệch Thu Nhập Ròng

Có nhiều định nghĩa khác nhau về chênh lệch thu nhập ròng của ngân hàng trong các bài nghiên cứu trên thế giới. Như trong bài nghiên cứu của Chirwa và Mlachila (2004), tác giả đã chỉ rõ có đến sáu định nghĩa khác nhau về chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng trong phân tích kinh tế.

Đọc thêm

Thu nhập (Income) là gì? Đặc điểm và thu nhập được miễn thuế

Thu nhập trong tiếng Anh là Income. Thu nhập là số tiền (hoặc một giá trị tương đương) mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp nhận được, thường là để đổi lấy việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc thông qua vốn đầu tư. Thu nhập được sử dụng để tài trợ cho các ...

Đọc thêm

Lãi ròng là gì? Cách tính lãi ròng?

Ngoài giải thích định nghĩa về lãi ròng là gì? thì lãi ròng còn có công thức tính riêng và được tính bằng công thức như sau: Lãi ròng = tổng toàn bộ doanh thu từ doanh nghiệp – (10% thuế giá trị gia tăng + 20% chi phí thuế thu nhập từ doanh nghiệp + 30% khoản phí để hoạt ...

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? Ý nghĩa và công thức tính

F là lợi nhuận ròng. Dựa trên công thức trên ta suy ra: Lợi nhuận ròng (lãi ròng) = Tổng doanh thu - (10% VAT + 30% Chi phí hoạt động) - 20% Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tương đương với: F = X - (Y + Z) - T thay các hằng số Y, Z, T bằng giá trị X ta được: <=> F = X - (0,1X + 0,3X) - 0,12X ...

Đọc thêm

GDP và CPI: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô

1.2.3 Thu nhập quốc dân (National income-NI) bằng NNP trừ thuế gián thu ròng. NI = NNP — Te. 1.2.4 Thu nhập cá nhân (Personal Income — PI) là khoản thu nhập mà các hộ ...

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa…

1.1 Khái niệm lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng (còn gọi là lãi ròng hay lợi nhuận sau thuế, lãi thuần) là phần còn lại sau khi bạn lấy tổng doanh thu trừ đi tất cả các khoản chi phí và thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiểu theo cách đơn giản thì lãi ròng chính là đại diện cho ...

Đọc thêm

Net Interest Margin (NIM) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Định nghĩa - Khái niệm Net Interest Margin (NIM) là gì?. Biên lãi ròng (NIM) là thước đo chênh lệch giữa thu nhập lãi do ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác tạo ra và số tiền lãi phải trả cho người cho vay của họ, so với số tiền họ kiếm được.

Đọc thêm

Thu nhập vãng lai là gì? Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai

Thông qua quy định trên, thu nhập vãng lai sẽ không bị khấu trừ thuế TNCN 10% nếu đáp ứng đủ các điều kiện như sau: - Có mức thu nhập vãng lai từ 2.000.000 đồng/lần trở lên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức ...

Đọc thêm

Lãi ròng là gì? Cách tính, các yếu tố ảnh hưởng đến lãi ròng?

4. Cách tính lãi ròng: Lãi ròng = Tổng toàn bộ doanh thu từ doanh nghiệp – (10% thuế giá trị gia tăng + 20% chi phí thuế thu nhập từ doanh nghiệp + 30% khoản phí để hoạt động) Trong đó: Tổng doanh thu = số tiền còn lại sau khi trừ khoản tiền bị hoàn lại và chi phí chiết khấu ...

Đọc thêm

Lợi nhuận ròng là gì? Những ý nghĩa của Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế TNDN. X = tổng doanh thu của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Y = 10% VAT của doanh nghiệp phải chịu thuế GTGT = 10%X = 0.1X. Z = 30% (+-5%) các mức chi phí hoạt động doanh ...

Đọc thêm

Lãi ròng là gì và cách tính lãi ròng chuẩn hiện nay

Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu của doanh nghiệp – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó: – Tổng doanh thu của DN: là số tiền đã …

Đọc thêm

Sản phẩm mới