Kiểm nghiệm thuốc bột là gì? Quy trình thực hiện kiểm …

Để tiến hành quy trình kiểm nghiệm thuốc bột cần phải lên kế hoạch lấy mẫu theo nhu cầu căn cứ theo nhu cầu của Trung tâm và cơ quan quản lý. Thực hiện quy trình kiểm nghiệm thuốc bột theo đúng tiêu chuẩn quy định pháp luật hiện hành bao gồm 6 bước như sau: Bước 1 ...

Đọc thêm

Quy trình tạo lập hóa đơn điện tử xác thực chuẩn …

2 bước để phát hành hóa đơn điện tử xác thực. Bước 1: Đăng ký phát hành hóa đơn. a) Chuẩn bị: Để đăng ký phát hành hóa …

Đọc thêm

BHXH Việt Nam: Ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc …

Khi triển khai thí điểm KCB BHYT có tích hợp xác thực sinh trắc, quy trình từ 4 bước rút gọn còn 2 bước, do đã kết hợp xác thực sinh trắc và tra cứu thẻ BHYT, phân luồng vào khám chữa bệnh ngay từ đầu (người dân tự check-in và xác thực sinh trắc).

Đọc thêm

Cách bật xác thực hai yếu tố cho tài khoản Amazon của bạn

Bây giờ bạn có thể chọn cách bạn muốn nhận mã 2FA của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ứng dụng trình xác thực, đây là quy trình mà chúng tôi sẽ trình bày ở đây, nhưng bạn có thể sử dụng SMS nếu muốn tốt …

Đọc thêm

Các bước trong quy trình kiểm thử phần mềm

Quy trình kiểm thử phần mềm. Quy trình thực hiện kiểm thử phần mềm. 1. Xác định yêu cầu kiểm thử. Đây là bước đầu tiên trong quy trình kiểm thử phần mềm, để chúng ta có thể kiểm tra đúng cần phải nắm chắc …

Đọc thêm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12391:2018 (ISO 16779:2015) về …

Các yếu tố xác định, ví dụ đẩy nhanh điều kiện bảo quản, cần được tính đến trong quá trình đánh giá. Việc quy định thời hạn sử dụng cuối cùng phải dựa trên sự so sánh giữa kết quả cảm quan và kết quả của phương pháp đo vi sinh và hóa học. 7 Báo cáo thử ...

Đọc thêm

GMP là gì? 8 Vấn đề cần hiểu rõ về Tiêu chuẩn

Nguyên tắc 3: Viết ra các quy trình và làm theo quy trình đã viết Dù quy mô nhỏ hay lớn, doanh nghiệp nào cũng cần xây dựng các quy trình và làm theo quy trình đó. Đặc biệt, trong lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm hay thiết bị y tế đều chú trọng đến quy trình tốt tại nơi làm ...

Đọc thêm

Tất cả bạn cần biết về Xác thực

Có hai loại xác thực. xác thực dựa trên cookie và xác thực dựa trên token. Tôi sẽ nhanh chóng giải thích làm thế nào hai phương thức xác thực này hoạt động.

Đọc thêm

Cơ Sở Lý Luận Về Quy Trình Hoạt Động Bán Hàng

Quy trình của hoạt động bán hàng. Mỗi doanh nghiệp có một quy trình bán hàng riêng tùy theo từng đặc thù kinh doanh riêng của mình, nhưng nhìn chung thì quy trình bán hàng của doanh nghiệp chuyên nghiệp thường bao gồm 7 bước: Hình 1: …

Đọc thêm

Đề tài : XÁC LẬP MỨC TRỌNG YẾU VÀ ĐÁNH

Cơ cấu tổ chức tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC 19 2.1.4. Khái quát về quy trinh kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC 21 2.2. Thực tế công tác xác lập mức trọng yếu và đánh …

Đọc thêm

Xác minh chữ ký điện tử, chữ ký số

Cách thức, quy trình kiểm tra chữ ký số cần tuân thủ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Đọc thêm

Chi tiết quy trình và thủ tục ISO 22000 chính xác

Kế hoạch thực hiện Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 và tài liệu liên quan (sổ tay ISO 22000); Thủ tục và chỉ dẫn cho công việc; Mô tả về sản phẩm …

Đọc thêm

Trình tự, cách thức thực hiện kiểm định xe cơ giới

Bước 2. Kiểm định tại đơn vị đăng kiểm. Tổ chức, cá nhân đưa xe cơ giới và các giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Thông tư này đến đơn vị đăng kiểm để kiểm định. Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận giấy tờ và thực hiện kiểm định theo trình tự quy ...

Đọc thêm

Định danh và Xác thực

Chương3: Địnhdanh và Xác thực 14 Phương pháp xác thực Các phươngpháp xác thực: Nhữnggì bạnbiết(Something you know) Nhữnggì bạncó (Something you have) Nhữnggì là chính bạn(Something you are) Mộtphươngpháp xác thựctốtlà phươngpháp mà không dễ bịđoánhoặcbịlàm giả.

Đọc thêm

Dịch vụ thử nghiệm thời hạn sử dụng | TÜV SÜD Vietnam

Bằng cách tiến hành thử nghiệm thời hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm, doanh nghiệp có thể xác định nguyên nhân tại sao thời hạn sử dụng bị giảm để cải thiện sản phẩm, quy trình và nâng cao lợi nhuận. Sau khi xác …

Đọc thêm

Cách sử dụng và khắc phục lỗi Xác thực dữ liệu (Data Validation

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách tạo quy tắc Xác thực dữ liệu (Data Validation) tùy chỉnh trong Excel. Bạn sẽ tìm thấy một vài ví dụ về công thức xác thực dữ liệu Excel, hoặc chỉ cho phép nhập số hoặc văn bản trong các ô cụ thể, hay những văn bản bắt đầu bằng các ký tự cụ thể, ngăn trùng lặp ...

Đọc thêm

Chuyên đề HACCP: Thiết lập quy trình kiểm tra xác nhận | VNC

HỒ SƠ KIỂM TRA XÁC NHẬN. Hoạt động kiểm tra xác nhận phải được lập thành văn bản trong kế hoạch HACCP. Hồ sơ của kết quả tất cả các hoạt động phải …

Đọc thêm

Quy trình quản lý rủi ro và Cơ hội theo tiêu chuẩn …

Điều khoản 6.1 của ISO 9001. Điều khoản 6.1 của ISO 9001 yêu cầu các tổ chức thực hiện một quá trình để xác định, xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến việc thực hiện QMS. Quá trình phải bao gồm …

Đọc thêm

Xác thực 2 bước (2FA) là gì? | Microsoft Security

Sự khác biệt giữa xác thực 2 bước (2FA) và xác thực đa yếu tố (MFA) là 2FA hay còn gọi là xác thực 2 bước, có hai bước để nhận dạng danh tính người dùng. Ngoài ra, 2FA còn sử dụng các mật mã dùng một lần nhạy cảm về thời gian để ngăn chặn hành vi …

Đọc thêm

Quy trình kiểm thử phần mềm

1. Định nghĩa quy trình kiểm thử phần mềm. Quy trình kiểm thử phần mềm xác định các giai đoạn/ pha trong kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, không có STLC tiêu chuẩn cố định nào trên thế giới, nhưng về cơ bản quy trình kiểm thử bao gồm những giai đoạn sau: 1. Requirenment ...

Đọc thêm

Quy trình 8 bước nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới

Sau khi đã xác định mục tiêu chính là phát triển một sản phẩm mới, doanh nghiệp có thể áp dụng quy trình 8 bước phát triển như sau: Bước 1 – Lên ý tưởng: Ở bước này, ta cần tìm kiếm ý tưởng cho sản phẩm mới một cách có …

Đọc thêm

Các yêu cầu trong Quy trình xác định khía cạnh môi trường

KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG PHẢI TÍNH ĐẾN SỰ THAY ĐỔI. Yêu cầu trong Điều 6.1.2.a tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Khi xác định các khía cạnh môi trường, tổ chức phải tính đến sự thay đổi, bao gồm cả những sự phát triển đã …

Đọc thêm

XÁC ĐỊNH QUY TRÌNH REAL TIME RT-PCR VỚI CHẤT …

tránh được vấn đề trên. Do đó, nghiên cứu về quy trình realtime RT-PCR với EvaGreen đã được thực hiện để có một kỹ thuật xét nghiệm và định lượng nhanh, nhạy và chính xác ở Việt Nam. II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP Chủng vi rút PRRSV đối chứng dƣơng

Đọc thêm

Quy trình xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO/Rh

Quy trình này áp dụng trong việc thực hiện xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO trên hệ thống tự động hoàn toàn Ortho Vision. 3. Trách nhiệm. Lãnh đạo đơn nguyên huyết học có trách nhiệm giám sát nhân viên thực hiện. Tất cả mọi nhân viên đơn nguyên huyết học đã được ...

Đọc thêm

Hướng dẫn thực hiện quy trình xét nghiệm đếm

Mục đích của việc viết quy trình này giúp cho nhân viên khoa xét nghiệm thực hiện xét nghiệm đếm số lượng bạch cầu trên máy tự động DxH 900 đúng theo chuẩn mực nhằm đảm bảo chất lượng xét nghiệm. 1.2. Mục đích của xét …

Đọc thêm

6 giai đoạn cơ bản trong quy trình kiểm thử phần mềm

Thực tế, quy trình kiểm th ... QA team có nhiệm vụ phân tích và xác định những yêu cầu của khách hàng, trong đó có yêu cầu về kiểm thử chức năng/phi chức năng của phần mềm. Trong quá trình phân tích, QA team có thể đặt ra câu hỏi để hiểu chính xác hơn về yêu cầu của ...

Đọc thêm

KYC là gì? Hướng dẫn quy trình xác minh KYC [THÀNH CÔNG]

Quá trình tìm hiểu khách hàng của bạn, còn được gọi là KYC, là những gì doanh nghiệp làm để xác minh danh tính của khách hàng trước hoặc trong thời gian họ bắt đầu kinh doanh với họ. Thuật ngữ KYC cũng có thể tham chiếu các thực tiễn ngân hàng được quy định được ...

Đọc thêm

Quyết định 5530/QĐ-BYT xây dựng quy trình thực hành …

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG QUY TRÌNH THỰC HÀNH CHUẨN. 1. Lập kế hoạch xây dựng. 2. Rà soát và chỉnh sửa. 3. Phê duyệt và ban hàn h. 4. Tập huấn …

Đọc thêm

SOP là gì? Cách áp dụng quy trình chuẩn SOP

SOP (Standard Operating Procedure) được hiểu là quy trình thao tác chuẩn. Đó là một hệ thống các quy trình và các bước được thiết kế để hướng dẫn nhân viên và cải thiện hiệu suất của họ. Nếu làm đúng chuẩn SOP, mọi thứ sẽ trở nên chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn ...

Đọc thêm

Sản phẩm mới